Netsensei

Much Ado About Nothing

PHP en del.icio.us (episode 2)

Ha! PHP en XML zijn blijkbaar fantastische maatjes! De del.icio.us API geeft immers resultatensets weer in XML. Nu kan ik die eenvoudig ophalen in nette HTML weergeven! Ha! Leve expat!

Alleen jammer dat mijn datapool beperkt is tot mijn tags en bookmarks verbonden aan mijn delicious-account. Zo zijn mijn tags in feite keywords die een bezoeker via Google naar mij heeft gevoerd. Als een keyword niet behoort tot de verzameling tags in del.icio.us, dan zullen er ook geen links verbonden aan die tag worden weergegeven. Kortom, hoe meer uitgebreider de tagruimte in del.icio.us, hoe beter. Hm.