Netsensei

Much Ado About Nothing

OpenID versus rekenkracht

OpenID maakt gebruik van nogal wat cryptografische berekeningen om gedeelde sleutels te genereren. Die zijn nodig om de communicatie tussen consumer, provider en user te kunnen authenticeren.

Helaas is cryptografie een kleine aanslag op de rekenmogelijkheden van een pc. Vandaag ben ik tegen zo’n limiet aangelopen. Ik had een wordpress installatie op mijn lokale server geïnstalleerd met daarin een checkout van de plugin uit mijn subversion repository. Na wat inpaswerk (nog op een paar op te lossen probleempjes gestoten) kwam het testwerk: werkt mijn plugin ook op een maagdelijke wordpress installatie? Ik werd geconfronteerd met volgende melding:

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /storage/www/wordpress/wp-content/plugins/openid/Auth/OpenID/BigMath.php on line 250

Niet fraai. Mijn server is een oude pentium 2 met een standaard Debian ‘Etch’ stable. Wat opzoekwerk leert mij dat PHP 5 in Debian Etch standaard wordt gecompileerd met de nogal BC Math module. En die is blijkbaar ondergeschikt aan de veel snellere GMP module. Natuurlijk wil het lukken dat er in de stable apt pool geen php5-gmp module of zo zit die ik snel even kan installeren. Bugger! Dan maar even betrouwen op de module die dotdeb.org levert. Dat blijkt uiteindelijk de oplossing te zijn: nu werkt het wel naar behoren.

Bon. Ideaal om de komende tijd weer wat debugwerk te verrichten.