Netsensei

Much Ado About Nothing

Samba, you mac!

Kijk! Steve en co. hebben nog eens een patch voor Mac OSX vrijgegeven. In de changelog treffen we onder andere volgende verbetering aan:

You can now copy folders with files to an SMB-based server instead of only the folder being copied and this alert message appearing: “The operation cannot be completed because you do not have sufficient privileges for some of the items.”

Yiha! Aangezien chronos samba draait en ik daar veel gebruik van maak is dat alleen maar toe te juichen. Gedaan met knoeien met scp om een folderstructuur en bijhorende files te kopiƫren! Har!