Les vacances

Meldt De Standaard:

CD&V wil de duur van de zomervakantie inkorten van negen tot zes weken. Sterke zowel als minder sterke leerlingen hebben baat bij iets minder lang weg te blijven van de schoolbanken. De eerste groep mist uitdagingen. De tweede loopt een grote achterstand op tijdens de vakantie. Daarnaast schept een kortere zomervakantie ook meer ademruimte in de loop van het schooljaar (bv. voor stageperiodes, leerzorg, sport, extra verlofdagen tijdens het jaar).

Ik ben daar dus tegen.

Niet zozeer omdat het van CD&V komt. Laat staan dat dat het om twee weken “minder” zou gaan. Neen. Ik ben tegen omdat het afleidt waar het de discussie eigenlijk over zou moeten gaan: kwaliteitsvol onderwijs.

Van de groep met een achterstand zal de overgrote meerderheid heus geen inhaalbeweging maken door de vakantie met twee weken in te korten. En de sterkeren zullen niet extra worden gemotiveerd met twee weken extra school.

Ik ben geen leraar dus ik kan niet echt zeggen of het nu beter of slechter is dan vroeger. Wat ik wel merk is dat ons onderwijs nog altijd te weinig aansluit met de arbeidsmarkt. Jongeren die tijdens hun laatste jaar stage doen komen dan pas in contact met de werkvloer en dat is laat. Zeer laat. En dan is er nog de discussie over vaardigheden versus kennis. Want is het niet nuttiger dat je leert initiatief te nemen eerder nog dan dat je dynastieën van Romeinse keizers van buiten blokt? Voer voor controverse daar!

Waar het eigenlijk in de grond over gaat is kwaliteit. Niet kwantiteit. Hoe organiseer je het onderwijs, of beter het schooljaar, zodat leerlingen optimaal en degelijk worden begeleid en opgeleid tot volwaardige, kritische, met kennis & attitude gewapende deelnemers van onze samenleving?

Ik denk dat je vandaag met 10 maanden al heel wat kan bereiken als je die tijd nuttig in vult. Als je discussieert over twee weken minder vakantie in functie van vage, verzwegen besparingen en slecht afgelijnde doelstellingen, dan schort er iets aan je visie op beleid.

3 replies

 • Heb je de 29 andere concrete voorstellen gelezen in hetzelfde document van CD&V?

 • En wat mij betreft: het laatste dat we nodig hebben is een onderwijs dat begot “aansluit op de arbeidsmarkt”.

  Dat is een garantie voor achterna hollen: het onderwijs begint twaalf jaar (of meer) vóór er ook maar ergens van arbeidsmarkt sprake is. En de balans vaardigheden/kennis is al zeer geruime tijd veel te veel in de richting van vaardigheden doorgeslagen, ook.

  Nem.

 • Yup. Ik heb de tekst gelezen:

  De verschillende onderwijsniveaus op elkaar afstemmen, evenals op de arbeidsmarkt. We beschouwen leren als een rode draad die van in de kindertijd tot ver in het beroepsleven doorloopt;
  Werk maken van een brede vorming waarin talen en cultuur, wetenschap en techniek, creativiteit en ondernemerschap, mens en samenleving, een plaats krijgen. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben ook de sociale, persoonlijke, lichamelijke en morele ontwikkeling een belangrijke plek in het onderwijs;
  Het curriculum in het secundair onderwijs ‘als een geheel van vastgelegde vakken’ omvormen tot een ‘geheel van brede leergebieden’. We geven scholen meer vrijheid in het invullen van het curriculum

  Ik ga ook niet echt akkoord met je stelling dat aansluiten op de arbeidsmarkt een achterna hollen is. Ik denk nu wel niet dat iemand 12 jaar voor zijn/haar afstuderen al weet in welke job hij/zij zal belanden. En ik ben er ook van overtuigd dat dat niet de expliciete finaliteit van ons onderwijs hoort te zijn. Wel vind ik dat de exit nu nauwelijks ergens op aansluit. In nogal wat richtingen ligt de finaliteit net te hard op het behalen van een diploma en te weinig op wat er daarna komt.

Commentaar is gesloten