Netsensei

Much Ado About Nothing

Eyjafjallajökull

Nooit gedacht dat een vulkaan zo’n impact zou hebben op mijn persoontje. But yet, she does! Normaal had ik op dit eigenste moment ergens tussen IJsland en Groenland moeten hangen. Op weg naar San Fransisco. De harde realiteit is dat ik hier nog altijd in België vertoef.  Team Krimson is gebumpt naar een vlucht op maandagmorgen, maar zojuist hoorde ik dat Brussels Airlines en Ryanair alvast tot maandagmiddag hun vloot op de grond houdt. Geen goed teken. Veel later dan maandag moeten we niet vertrekken want dan missen we eigenlijk zo goed als het grootste gedeelte van de hoofdreden van onze trip: DrupalCon San Fransisco.

Damned!

Ondertussen enkele bedenkingen:

  • Ik kan de naam van de vulkaan ondertussen vlekkeloos uitspreken. Ei-jaf-jatl-jeukulth. Ik ga dat niet licht vergeten. Echt niet.
  • Voor het eerst in een dikke 90 jaar vliegt er niets over Europa. Nougatbollen. En dan lees je in de krant van mensen die op alle wijzen proberen op bestemming te geraken. Per huurauto, taxi, bus, containerschip. Alleen paard en kar ontbreken nog. De historicus in mij beseft dat we net teruggekeerd zijn naar de tijd van onze overgrootvaders.
  • Voor het eerst in 50 jaar is onze blauwe hemel niét doortrokken van condensstrepen achtergelaten door straaljagers. Nog een unicum om zo’n staalblauwe, onbezoedelde lucht te zien. Zo zagen onze grootouders de hemel vroeger: puur natuur! Niks gemaakt!
  • Vliegen is duidelijk geen vanzelfsprekendheid. Moeder natuur beslist er anders over wanneer het haar uitkomt. Reken maar dat dit een lesje in nederigheid is.
  • De laatste keer dat zij van zich liet horen, duurde dat 2 jaar (1821 – 1823) IJsland maakt deel uit van de midatlantische rug, het land is één tektonische attractie. Als de grond daar openscheurt, dan is dat doorgaans niet om even te pruttelen, maar om stevig te venten dat het niet schoon is.
  • Terug met de lijnboot naar Amerika varen. Zoals de White Star en Red Star line van vroeger. Dat zou wat zijn! Titanic lives! I’m king of the world!

Wel, nu is het nog wachten op filmpjes van de vulkaan met lolcat’s en zo.