Netsensei

Much Ado About Nothing

Lost iPod

Hmz. Minder goed nieuws. Ik ben mijn iPod Touch kwijt. Gisteren had ik afgesproken in Brugge en ergens onderweg is die uit mijn jaszak gegleden. Klassiek, want dat is eigenlijk waar je zo’n ding  bewaart: je jas- of broekzak. De plaats waar dingen meestal uit verdwijnen.

Afgezien van een redelijke voorraad muziek, staan er ook een paar apps op: Twitter, Facebook, Apple Store en GMail. Vaneigens heb ik meteen mijn paswoorden op die accounts veranderd. En mens neemt best zo zijn voorzorgen. Het doe je wel beseffen hoe kwetsbaar je on line/digitale identiteit wel niet is. Tegenwoordig zit de toegang tot je on line alter ego vervat in een stukje hardware dat je o zo makkelijk kan verliezen. Ik merkte mijn verlies pas vanmorgen op. In de afgelopen 16 uur had god-weet-wie dus daar misbruik van kunnen maken.

Gelukkig kan ik mij precies voor de geest halen wat ik allemaal heb gedaan en waar ik ben geweest tussen het moment dat ik het ding voor het laatst heb gebruikt en het moment dat ik opmerkte dat ik hem mistte . Ik weet zelfs waar ik hem met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heb verloren.

Jammer dat de winkel in kwestie pas morgenochtend open en telefonisch bereikbaar is. Ondertussen kan ik alleen maar hopen dat een goed ziel het ding ter plaatse in verzekerde bewaring heeft afgegeven.

In het slechtste geval ga ik de aanschaf van een compacte fotokodak nog even moeten uitstellen. Want zonder muziek onderweg doorheen het Vlaamse land: dat verdraag ik eigenlijk helemaal niet.