Netsensei

Much Ado About Nothing

Bewaar je privacy

Serieus, willen we écht dat informatie betreffende wanneer en waar we toegang hebben tot communicatienetwerken (internet, telefonie,…) 6 tot 12 maanden wordt bewaard? Zogenaamd voor onze eigen veiligheid? Hell no! Bewaar je privacy dus!