The Big Ask Again

Of ik geen zin had om mee te gaan naar Oostende vanmiddag? Of ik geen zin had om op het strand van Oostende een dansje te doen? Of ik het niet zag zitten dat ik dat ik dat dansje samen met 9.999 anderen zou uitvoeren, opgenomen zou worden om binnenkort op de Nationale Televisie te komen?

Why not.

Dus zakte ik samen met B. en B. deze middag naar Oostende om voor Nic Balthazar en de actie The Big Ask Again eens Bollywood stijl te dansen op U2’s Magnificient. De actie in kwestie kadert in het klimaatdenken en de wereldklimaattop (of beter: the United Nations Framework Convention on Climate Change) te Kopenhagen die in december doorgaat. Denk Kyoto maar dan nog een pak urgenter. Het is vijf voor twaalf wat ons klimaat betreft. En daar mag wel iets aan worden gedaan.

Eerlijk gezegd zal de aarde de opwarming van het klimaat wel overleven. Dat leert ons het verleden. Het probleem is dat dit ten koste gaat van dan de helft van de 6 miljard wereldbewoners. Denk extreme waternood, denk extreme watersnood, sociaal-economische onthechting op grote schaal, denk extreme ellende,… Geen toekomst waar ik echt achter kan staan.

Zelf zie ik de wereld als een groot systeem waar alles met elkaar is verbonden. Ogenschijnlijk is dat misschien niet zo, maar om een blik cola te produceren worden veel meer grondstoffen en energie gebruikt dan dat je op het eerste zicht zou vermoeden. En zo gaat het met alles wat we onontbeerlijk vinden in onze overwegend westerse levensstijl. De klimaatsverandering los je in mijn ogen vooral op met structurele oplossingen om efficiënter om te springen met onze aarde. Normen opleggen om CO² uitstoot terug te dringen is een eerste stap. Wat vooral moet gebeuren is politici wakker schudden zodat zij een kader creëeren. Een kader waarbinnen experts concrete toepassingen kunen realiseren om de manier waarop we mobiel zijn, wonen, werken en leven aan te passen.

Daarom stond ik dus op het Klein Strand. Afin, eens benieuwd naar het eindresultaat natuurlijk. Van de spot én de klimaattop that is.

7 replies

 • “Het probleem is dat dit ten koste gaat van dan de helft van de 6 miljard wereldbewoners.”

  Nu niet voor ’t één of ’t ander, maar feit is wel dat er te veel mensen op deze bol rondlopen. Alhoewel ik er niet aan twijfel dat de opwarming voor een groot deel aan onszelf te danken, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de aarde onze nummers wat probeert te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de pest in de Middeleeuwen, of de Spaanse Griep iets dichterbij in de geschiedenis.

  Door overmedicatie gaan er veel minder mensen dood of sterven ze later en ook de geboortesterfte is quasi onbestaande. Dit alles zorgt voor overpopulatie.

  Klein bedenkingske maar hoor.

 • Terechte opmerking. Je vat daar mooi Malthus samen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Malthusiaans_plafond

  Een strikt Malthusiaans denken brengt wel een paar ethische kwesties met zich mee. Je kan je er immers bij neerleggen dat we met teveel rondlopen en daar dan ook helemaal niets doen. Je zou kunnen redeneren dat we aan het plafond zitten en dat de koek te klein is om het overschot aan populatie te onderhouden.

  Eigenlijk is er meer aan de hand. Feit is dat een klein deel van de wereldbevolking, het Westen, de grootste voetafdruk in de wereld heeft. Dat lijkt me een fundamenteel onevenwicht wat we zelf in de hand hebben.

  Is het immers oké om de derde wereld als een overschot dat zichzelf moet wegwerken te beschouwen terwijl de gemiddelde westerling grondstoffenen en energie consumeert voor 20 personen uit de Derde Wereld?

 • Hah kijk, die Malthus kende ik niet.

  Die arm-rijkverhouding waar je naar refereert is m.i. overhoop gegooid door de Industriële Revolutie, daardoor is een kloof ontstaan die alleen maar groter is geworden met elke nieuwe vooruitgang.

  Over hoe bevolkingsgroei kan gereguleerd worden ga ik geen uitspraken doen. Ik heb wel een paar ideetjes, maar die kunnen nooit heel populair zijn.

  Met je laatste zin geef je trouwens aan dat we eigenlijk beschaamd moeten zijn om dat we het hier zo goed hebben en anderen het slechter. Da’s ook zo’n beetje de slogan van elke ngo op bijv. NatGeo, en dat begint stilaan een hatelijke slogan te worden.

 • Hoe sympathiek ik zulke acties ook vind, persoonlijk denk ik niet dat het veel zal uithalen. Economische belangen gaan nu eenmaal altijd voor.

 • @Charlo: nog een interessant denkbeeld is dat van Thomas Hobbes

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes

  @Yab Je zou kunnen stellen dat de huidige situatie sterk beantwoord aan het Prisoner’s dilemma (http://nl.wikipedia.org/wiki/Prisoner%27s_dilemma). Ongeacht wat de ander doet, we handelen nu eenmaal uit eigenbelang.

 • Interessant om lezen, die Malthus. Vooral dit dan: “Voor 2008 voorspelt de Wereldbank voedselrellen in 32 landen. Dit kan echter voorkomen worden door het gebruik van alternatieve en duurzame energiebronnen en grondstoffen, samen met een stop aan de economische groei en een wereldwijde bevolkingsafname.”

  Dus, gaat de groene beweging nóg onpopulairder maken door te zeggen dat we afstand moeten doen van onze levensstandaard én dat er eventueel minder zorg moet verstrekt worden aan ouden van dagen, zieken en gehandicapten? Want met groener leven alleen komen we er blijkbaar niet…

 • Ik denk dat de ‘regeringsleiders’ dan zulke acties vooral zeer aangenaam vinden. Waarom zouden ze ook niet? Liever het volk zien dansen dan werkelijk opkomen. De kasseien van de revolutie liggen mooi in lege straten te wezen.

  Akkoord, zulke acties zijn interessant om de problematiek in de aandacht te brengen. Maar zijn het blijven spreken, dansen, etc werkelijk nog nodig? De regeringsleiders zitten al lang genoeg in hun comfortabele zetels. Wat hebben ze nog van het volk te vrezen? Een nieuw dansje?

  In verband met de ideeën rond het redden van de natuur. Wie blijft de grootste vijand van ‘moeder aarde’? Juist, de mens. Structurele oplossing? De mens verdwijnt door de opwarming en wat het met zich meebrengt. De natuur herstelt zich wel. Eén groot en onwaarschijnlijk oneerlijk minpunt: de landen die er het minst voor verantwoordelijk zijn, zullen eerst getroffen worden.

Commentaar is gesloten