Netsensei

Much Ado About Nothing

Administratie en timing

Ondertussen ben ik een goed jaar geleden vertrokken bij mijn eerste werkgever, de Stad Antwerpen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle correspondentie stopt. Soms krijg ik nog een brief voor deze of gene administratieve formaliteit. Veelal zijn dat prullen.

Toen ik gisteren thuis kwam bestond mijn stapeltje post uit twee omslagen. De eerste was een bevestiging van mijn sociale verzekeringsfonds om me te vertellen dat de opstart van mijn dossier probleemloos verliep. De ander is een formulier van de Stad waarmee ik bij mijn vakorganisatie (lees vakbond) een vakbondspremie kan aanvragen. Referentiejaar 2008. Blijkbaar heb ik daar nog recht op mocht ik lid (geweest) zijn van een vakbond.

Timing is everything!