Netsensei

Much Ado About Nothing

WordPress Themes

WordPress Extend host naast plugins, sinds kort ook themes. Wat eigenlijk een logische stap is. themes.wordpress.net aanvaardde immers reeds lang geen nieuwe themes meer. Als je je eigen theme schrijft: host die dan op WordPress Extend.