Netsensei

Much Ado About Nothing

Job interview

Wees Bart vanmorgen op Twitter nog op dit initiatief, dan moest ik spontaan aan deze Monty Python sketch denken…

FIVE! FOUR! THREE! TWO! ONE! ZERO!!