Netsensei

Much Ado About Nothing

1930’s and 40’s in color

Kijkt! De Library of Congress hebben ook een Flickr accountje waar ze een pak van hun gescand materiaal op on line hebben gegooid. Onder andere een heleboel kleurenfoto’s uit de jaren ’30 en ’40. Uniek materiaal van de Amerika ten tijde van de Great Depression en de Tweede Wereldoorlog.

Via Signal vs. Noise