Netsensei

Much Ado About Nothing

Here we go again

Hm. Windows heeft hier weer eens de pijp aan maarten gegeven. Mijn grootste ergernis blijft dat een OS er niet in slaagt zichzelf proper te houden door overbodige dumps, installatiebestanden, systeemherstelpunten, bibliotheken,… gewoon op te ruimen.