Netsensei

Much Ado About Nothing

Away with applications

Away with Applications: the death of the desktop, is een presentatie van Asa Raskin (Zoon van Jef Raskin) die een aantal geldende paradigma’s rond het design van interfaces in vraag stelt.