7/11

Om het met de kop van de Metro van maandag te zeggen: seven eleven is d-day. Wordt BHV morgen gesplitst of niet? Niet dat dat de hamvraag is, want zoals het er nu voor staat lijkt het meer dan waarschijnlijk. Waar het om draait is: waar eindigt dit ganse verhaal?

Er mag dan nu veel drama rond worden verkocht, in werkelijkheid wordt de soep niet zo heet opgediend. BHV is vooral een symbooldossier geworden. Het splitsen van de kieskring betekent vooral dat er nieuwe federale verkiezingen kunnen worden uitgeschreven en men niet meer met de rug tegen de muur moet onderhandelen.

Ik ben voorstander van het splitsen van de kring. Niet zozeer omwille van de symboolwaarde, wel omdat dit mogelijk nieuwe federale verkiezingen blokkeert en daardoor een molensteen is voor elke nieuwe formateur die zou worden aangesteld. Natuurlijk, door zijn symboolwaarde zullen de franstaligen een volgende formateur het nog lastiger maken en wordt Leterme helemaal buitenspel gezet. Het zou mij eigenlijk niets verbazen moest onze volgende premier een franstalige zijn…

Ik ben benieuwd!

O ja, good job emich!

4 replies

  • Ik ben uit nieuwsgierigheid nog eens naar de uitslagen van de verkiezingen gaan kijken. Alle Vlaamse partijen hebben samen ongeveer 68% ?? Het moet dan toch mogelijk zijn een regering te maken zonder één enkele Waalse partij? DAT zou pas lachen zijn.

  • Ah, nieuwe verkiezingen, ons democratisch systeem zit zo in elkaar dat als men nu toch nog verkiezingen zou uitschrijven, het Arbitragehof wel zou komen zeggen dat deze ongeldig zijn, maar de (nieuw verkozen) Kamer keurt nadien deze verkiezingen gewoon goed zoals bij alle verkiezingen, ondanks het arrest. En je moet er niet aan twijfelen dat ze zullen goedgekeurd worden, geen enkel kamerlid stelt zijn/haar zetel graag terug ter beschikking en elke partij die een beetje vooruitgegaan is, zal er niet aan denken de verkiezingen niet goed te keuren. Al zouden nieuwe verkiezingen geen oplossing zijn, aangezien de uitslag heel gelijkaardig zou zijn of de campagne nog sterker communautair getint zou zijn (de sfeer is ernaar) met dus waarschijnlijk een betere uitslag voor wie zich daarop profileert.

    En ah, symbool, BHV is vooral een sociaal probleem: rijke franstaligen die Brussel (met alle criminaliteit en allochtonen ed) verlaten om zich in de Vlaamse Rand te vestigen (waar de belastingen veel lager zijn!) maar het vertikken zich aan te passen aan hun omgeving en Nederlands te leren, zijn een bedreiging voor de sociale samenhang. Zonder de splitsing blijven ze gebonden aan Brussel en aan de Brusselse Franstalige politici, met alle stimulansen tot verfransing als gevolg. (bemerk dat Franstaligen in Vlaanderen even goed hun rechten hebben, zo is Christian Van Eyken verkozen voor het Vlaams Parlement in de provincie Vlaams Brabant, niemand houdt de Franstaligen tegen om in de gesplitste kieskring op te komen en te stemmen op Franstaligen)

    En de volgende formateur/premier een Franstalige: graag!

  • @Walter: met de vorige staatshervormingen is ons democratisch systeem veranderd van een meerderheidssysteem naar een compromissysteem: Franstaligen hebben recht op de helft van de regeringszitjes. Een regering zonder Franstaligen is dus niet mogelijk.

  • Welk een schertsvertoning was dat daar op de televisie. Het valt nog af te zien of de regeringsvorming nu sneller zal verlopen, nu er geen symbooldossier meer is om als excuus te fungeren.

Commentaar is gesloten