Netsensei

Much Ado About Nothing

Ubuntu woes: vervolg

Dank aan Peter en Serge! Jullie hadden het bij het rechte eind. Ubiquity, de Ubuntu installer, neemt het niet dat er reeds ext2 of ext3 partities op een pc zijn geconfigureerd. Of beter: ubiquity neemt het niet dat er reeds partities staan die gemount zijn op het filesystem van de live cd!

Ergens vind ik dit toch wel een vrij ernstige bug in de installer. Je moet er immers maar op komen om eerst alle partities die de live cd automatisch mount terug te unmounten vooraleer je de installer laat lopen. Idealiter zou dat zelfs automatisch moeten gebeuren of je zou op zijn minst een melding moeten krijgen dat ze nog gemount staan en dus niet klaar zijn om geherformatteerd te worden.

Ik ben er in ieder geval met de grove borstel door gegaan: 2 partities verwijderd en 14Gb aan lege ruimte tot mijn beschikking. Ideaal voor een desktopbuntu waar ik zo nu en dan eens wat werk op verzet, surf of mail.