Netsensei

Much Ado About Nothing

Information R/evolution

Opgepikt bij Bert. Information R/evolution is de nieuwe van Mike Wesch, antropoloog aan de University of Kansas. Hij is vooral bekend van zijn vorige: The Machine is us/ing us.

Ben ik nu de enige die niet honderd procent akkoord gaat met een aantal van zijn veronderstellingen over papieren informatie? In mijn ogen verwart hij hier de wijze waarop metadata worden bijgehouden en beheerd met de beperkingen die eigen zijn aan analoge verschijningsvormen van informatie. Uiteraard kost het moeite en tijd om relevante informatie via een steekkaartenbak terug te vinden, maar in een digitaal beheersysteem zou je perfect nieuwe paradigma’s zoals folksonomieën kunnen toepassen om analoge informatie te beschrijven en te beheren.

Het grote probleem is hier raadpleegbaarheid: het kost tijd en moeite om relevante informatie op te zoeken in bibliotheken en archieven. De ware revolutie is dat die informatie samen met relevante metadata digitaal ter beschikking wordt gesteld. Op dat moment kan informatie immers fysieke en zelfs de logische grenzen van haar oorspronkelijke bewaarplaats overstijgen (interoperabiliteit! mash-ups! etc.).

Ik heb geprobeerd enkele boompjes op te zetten maar om al mijn bezwaren nu hier te plaatsen, dat zou wat te ver leiden.