Netsensei

Much Ado About Nothing

Shocking

Waarom elektriciteit geen speelgoed is? Als je thuis een schakelaar overhaalt (licht, stekkerdoos,…), dan kan je wel eens een kleine lichtflits zien. De spanning is dan zo sterk dat de stroom gewoon door de lucht heen oversteekt om het circuit te sluiten, als ik mijn fysicales van dik tien jaar geleden goed heb onthouden. Stel je nu eens voor dat hetzelfde gebeurt in een elektriciteitscentrale, dan krijg je het volgende filmpje…

Afijn, gelukkig is er nog altijd deze mens die ons de krachten van elektriciteit aanschouwelijk uitlegt.