Netsensei

Much Ado About Nothing

And now for something…

Fun met MSN en de crew van Bruggelink. Valt het op dat wij helemaal géén camera-ervaring hebben?