Netsensei

Much Ado About Nothing

Studiedag

En múúúúg dak zen. Zoals ze dat hier zeggen. Ik heb een ganse dag rechtsgestaan voor een groep van 25 luisterende bibliothecarissen, archivarissen, erfgoedspecialisten, bedrijfsmensen en anderen. En interessant dat het was! Ja, ik heb wat gedoceerd. Vooraan met knikkende knieën en een paar powerpoints. En ik heb ook van oefeningen gedaan. Met groepswerk en al. En ook van demonstratie met allerlei software. Didactisch verantwoord dus. Dat moest ook wel want het was de bedoeling dat de deelnemers vooral heel erg interactief aan de slag zouden gaan en veel zouden discussiëren. En dat hebben we zéker en vast gedaan.

Er was mij gezegd dat ik moest opletten dat ze het laatste half uur naar huis zouden willen gaan en met hun stoelen zouden gaan schuiffelen. Zelf al heel wat studiedagen achter de kiezen hebbende vind ik die laatste spreker die nog een kwartier langer uitwijdt ook er te veel aan. Maar vandaag viel het mij en mijn compagnon-medeorganisator op dat de meesten het zelfs spijtig leken te vinden dat het al gedaan was om 16u30. En dat bleek ook uit de ingeleverde ‘tevredenheidsenquetes’: iedereen dik tevreden over de dag!

Kortom, ik weet dus dat ik nu zelf perfect een studiedag kan organiseren en die inhoudelijk maximaal kan laten renderen. Har! Nu komt het erop aan om alle nieuwe info van de dag te gebruiken en te verwerken.