Netsensei

Much Ado About Nothing

Hoax?

Unknown Genius schrijft:

If you are running WordPress as your blogging platform and if you have been trusting enough to leave User registration enabled for guests, DISABLE IT IMMEDIATELY (in wp-admin >> options: make sure “Anyone can register” is not checked).

Zou er een fatale bug in WordPress zitten? Ik heb de registratiemogelijkheid alvast afgezet. Niet dat iemand die gebruikt: just to be on the safe side. Naar het schijnt gaat dit letterlijk om élke versie van WordPress. U weze gewaarschuwd…