Netsensei

Much Ado About Nothing

Nifty javascript

Kijk! Ik heb iets in javascript gemaakt. Voor één van de [tag]PHP[/tag] projectjes op het werk wilde ik een bepaalde functie uit del.icio.us kopiëren. Als je een site bookmarkt (heb ik dat juist vervoegd?) dan moet je tags opgeven. Je krijgt dan een lijstje met tags die je ooit al eens hebt ingevoerd. Als je op een tag klikt, dan verschijnt die automagisch in het <input> veld zodat tags en bookmarks kunnen worden gekoppeld.

Moeilijk? Helemaal niet, zo heb ik ontdekt! Vandaag heb ik diezelfde functionaliteit nagemaakt in drie lijntjes code. Voor de liefhebbers van [tag]DOM[/tag] en [tag]javascript[/tag].

function putTags(tag) {<br>    var input = document.getElementsByName('tags');<br>    var output = input.namedItem('tags').value + tag + " ";<br>    input.namedItem('tags').value = output;<br> }

Uiteraard ga ik er van uit dat het name attribuut de waarde “tags” draagt. Gebruiken doe je het zo: <a href="javascript:putTags('een-tagje')">

[tag]Web 2.0[/tag] en al! Ha!