Netsensei

Much Ado About Nothing

The day after

Mja, Demus, hear, hear!

Overigens vind ik het nogal overtrokken dat een subcultuur zoals [tag]Gothic[/tag] aan racisme wordt gekoppeld. Sla het artikel op Wikipedia er maar eens op na!

Unlike the hippy or punk movements, the goth subculture has no pronounced political messages or cries for social activism. The subculture is marked by its emphasis on individualism, tolerance for (sexual) diversity, a strong emphasis on creativity, a dislike of social conservatism and a strong tendency towards cynicism, but even these ideas are not common to all goths. Goth ideology is based far more on aesthetics than ethics or politics.

Voor wat het waard is natuurlijk. Kortom, direct wordt een ganse subcultuur aan een politiek extreem gedachtengoed gekoppeld terwijl het tegendeel waarschijnlijk waar is. Doorgaans is de eerste nieuwsgeving weliswaar zeer fragmentarisch is, ze is wel zeer cruciaal voor de beeldvorming. 24 uur na de feiten had men anderzijds toch wel wat aan feitenonderzoek mogen doen vooraleer vooroordelen over een [tag]subcultuur[/tag] te verspreiden.

Verder kan ik zeggen dat het hier in Antwerpen vrij rustig is. De vlaggen aan openbare gebouwen – ook het onze – hangen halfstok. En natuurlijk is het wel de talk of the day. Volgende week zou er een stille mars door Antwerpen worden georganiseerd naar het schijnt.