Netsensei

Much Ado About Nothing

Met vallen en opstaan

Het temmen van ASP begint zowaar te lukken. In het begin zat mijn code vol met onder andere:

Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.connection")<br> objConn.open "DRIVER={SQL Server}; Server=XXXX; Database=XXXX; UID=XXXX; PWD=XXXX;"<br> Set recordSet = Server.CreateObject("ADODB.recordset")<br> recordset.open "QUERY_BLAH", objConn<br> do until recordset.EOF<br> "haal data op of whatever"<br> loop<br> recordset.close<br> objConn.close<br> recordset = Nothing<br> objConn = Nothing<br>

Elke query betekende minstens 8 lijntjes extra code die. Op een eind zat ik met een onoverzichtelijke spaghetti. Dat is zowat het eerste wat je krijgt als je iets complex wil doen in een programmeertaal die je niet kent. Spaghetti. Dan heb ik wat zitten spelen met functies en subroutines. Ondertussen heb ik er enkele geschreven die het uitvoeren van queries op een database vergemakkelijken. Dat betekent dat ik voor een tiental queries, hooguit 1 of 2 lijntjes nodig heb. Nu ben ik zo’n beetje alles aan het uitkuisen in mijn code. Het ziet er al een pak overzichtelijker uit. Ik zou natuurlijk object-oriented kunnen gaan, maar écht veel tijd om een geëlaboreerd model daarvoor op te stellen heb ik niet. Ik zal al blij zijn als ik alles op een propere manier aan de klap kan krijgen.

Formuliervalidatie blijkt echter problematisch. Zeker als het formulier uit tig velden bestaat die waarvan de inhoud aan een pleiade aan condities moet voldoen. En dan zwijg ik nog over de beveiliging. Hmz.