Netsensei

Much Ado About Nothing

Getimmer en geklop

Gisteren werd er gehamerd bij de buren. Een uurtje lang. Alsof de buurman met de moed der wanhoop een kader wilde ophangen zonder dat het bleef hangen. Zonder er veel verder aandacht aan te besteden klapte ik vanmorgen mijn iBook open en kreeg ik volgende mededeling:

Do you want to connect to open wireless network Belkin54g?

Woehoew! De buurman heeft dus een draadeloze router geïnstalleerd zonder die eerst deftig te beveiligen. Free internet voor Matthias! Zou ik nu mijn burgerzin laten primeren of mijn bittorrent opwarmen?