One reply

 • Jean-Luc SALOMEZ
  Internetadres

  Aan de Heer J. CHIRAC
  President van de Franse Republiek
  FRANKRIJK

  OPEN BRIEF

  Maandag, 7 november 2005

  Zeer Weledelgestrenge Heer President,

  Het is met pijn in het hart dat ik de gebeurtenissen in Uw wondermooie en cultuurrijke land volg. Als belg en als dichter en internet-publicist voel ik me nauw betrokken bij de gebeurtenissen van de laatste dagen.

  Het is mijn overtuiging dat de christelijke verdraagzaamheid aan de oorsprong ligt van de huidige rellen. Onze zucht naar democratie en gelijkheid voor ieder wordt ons nu ten negatieve aangerekend. Het de andere wang aanbieden wordt misbruikt en degene die we binnengelaten hebben in een vlaag van minzaamheid en mededogen verkopen ons nu billenklets. De voorspellingen die ik vroeger gedaan heb op internet en die me zwaar aangerekend werden worden nu waarheid.

  Daarom is mijn vraag zeer kort samen te vatten. Mijnheer de President, a.u.b. zet het leger in om in sneltempo de rust te doen weerkeren. Doet U dat niet dan bewijst U Europa een zeer slechte dienst. De vijfde kolomme zal ons van binnenuit vernietigen. Wij burgers voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis. Afgelopen nacht zijn voor de rellen in Brussel het startsein gegeven. Degene die er van zullen profiteren zijn de extreem rechtse partijen en dat is voor de democratie geen goede zaak.

  Ieder weldenkende burger met oog voor het gebeuren beseft dat de democratie hier op de proef gesteld wordt. Als het leger nu niet ingezet wordt is het straks te laat en dan zullen nog enkel de grote middelen mogelijk zijn zoals definitief samenscholingsverbod voor ALLE burgers, verbod tot religieuze bijeenkomsten en beperking van de individuele vrijheden. En precies dat laatste is de doelstelling van dezen die achter de rellen zitten.

  De jongeren die vandaag als relschoppers worden gezien zijn meestal kinderen van goede en voorbeeldige moslimouders. De schuld geven aan het gebrek aan scholing en dergelijke is onzin, voor zover ik weet heeft in een democratisch bestel iedereen dezelfde kansen. Het is een nuchtere vaststelling dat deze kinderen misleid worden door slimme religieuze leiders. Dit zal de samenleving zuur opbreken en precies daarom moet er nu met grote daadkracht opgetreden worden. Gebeurd dit niet dan is het straks te laat.

  Als welmenende burger vraag ik de inzetting van het leger, de afsluiting van de grens met Belgie en in één adem meld ik U de oprichting van een tegenactie namelijk de oprichting van een nieuwe politieke beweging die het moslimgeweld een halt moet toeroepen door middel van onderhandelingen en inzetting van alle mogelijke preventieve middelen.

  Dit schrijven wordt U toegezonden over het net, door middel van publicatie en per fax en e-mail aan alle betrokken partijen zoals daar zijn de politieke partijen en de pers. En uiteraard een exemplaar aan U persoonlijk.

  In afwachting en hopende op een snelle reactie op dit schrijven, teken ik en bied ik U de verzekering van mijn oprechte achting en diep respect.

  Jean-Luc SALOMEZ
  http://jeanlucsalomez.web-log.nl
  jeanlucsalomez@yahoo.com

Commentaar is gesloten