Stakers

Ik geef Pietel alvast groot gelijk. Staken om te staken is gewoonweg asociaal. Een beetje het land gijzelen omdat je als verwend kind je zin niet krijgt. Tsss…

Meteen zie ik vooral het onbegrip bij de jongere medemens opduiken. Diegenen die beseffen dat ze sowieso tot 65 en misschien wel langer zullen moéten pleuren kunnen absoluut geen sympathie opbrengen voor dit soort canaille. Ik heb mij er alvast bij neergelegd dat de privilegies van vandaag er binnen dik 40 jaar niet meer zullen zijn. Vroeg of laat zal onze sociale zekerheid worden afgebouwd en zullen we evolueren naar een Amerikaans systeem. ’t Is duidelijk dat het steeds lastiger wordt om het huidige systeem te dragen. Sjoemelen met de begroting, opteren voor een Vlaamse sociale zekerheid of domweg staken: volgens mij is het alleen maar uitstel van executie.

Stakers, Think outside the box! Zou ik zo zeggen.

5 replies

 • Ik denk niet dat een vakbond nationaal staakt om te staken, dat is onproductief en tactisch verschrikkelijk stom. Ik vermoed dat het ABVV wel weet wat ze doet. Die sociale onderhandelingen zijn verschrikkelijk technisch en lijken meer op een schaakspel met meer dan honderd pionnen dan een simpel hoger-lager spelletje zoals het nu voorgesteld wordt. We zien gewoonweg het hele bord niet. (© Jed Bartlett).
  Overigens past het perfect in het discours van de (vakbond-vijandige) werkgevers om stakingen als asociaal voor te stellen, als gijzelingsacties, om de acties en stakers te criminaliseren. Daartegenover kunnen diezelfde werkgevers zichzelf dan als sociaal portretteren, ze verschaffen immers werk maar die a-socialen verhinderen dat. Ze zouden beter slaafs doen wat de baas zegt. Dat is de teneur van hun discours, een discours dat blijkbaar ook de hoofden van werknemers binnensijpelt…

  Ik ga niet akkoord met je profetische voorspelling; dat we binnen 40 jaar hier in een soort sociaal-economisch Amerika zullen leven. Mensen hebben keuzes en staan dus niet machteloos tegenover zgn. onafwendbare veranderingen. Denk maar aan de scandinavische landen. Ook heb ik moeite met woord privileges. Een betaalbare gezondsheidszorg, hoogstaand en toegankelijk onderwijs, een deftige inkomenssteun voor behoeftigen, kinderbijslag, goed onderhouden publieke autowegen (en geen private tolwegen zoals in amerika), een goed uitgewerkt openbaar vervoersnet… Dat zijn geen privilegies, dat zijn noodzakelijke voorwaarden voor een kenniseconomie.

  Tenslotte zouden de problemen heel wat minder ernstig zijn moesten heel wat werkgevers (en dus topverdieners) zich wat meer solidair opstellen of meer ‘participeren in de maatschappij’ zoals dat heet. Topverdieners vluchtten met hun geld uit Belgie. Zogezegd omdat de staat hun van hun duurverdiende centen berooft en vervolgens verspilt aan frivole zaken zoals autosnelwegen, onderwijs, zieke mensen, arme mensen enz… Deze ‘privelgies’ verlenen Belgie één van de meest competetieve actieve bevolkingen.
  Een andere reden die voor hun belastingvlucht opgeven wordt, is dat ze anders te weinig geld hebben om te investeren. Maar met de meerwaarde die ze door belastingontwijking verkrijgen wordt vaak niets voor de belgische economie gedaan. Integendeel. Er wordt geinvesteerd in lageloon-landen zodat er hier jobs verdwijnen en tegelijkertijd keren de managers zichzelf gigantische (en onbelaste) loonsverhogingen terwijl ze vaak quasi geen enkele vertegenwoordiging aan hun raad van bestuur moeten afleggen. (Gedenk de picanol affaire). Enfin een uitloper van blind en onmenselijk kapitalisme dus.

  Organisaties zoals vakbonden bestrijden al sinds hun bestaan uitlopers van een blind en onmenselijk kapitalisme.

 • @Stijn F: “Deze ‘privelgies’ verlenen Belgie één van de meest competetieve actieve bevolkingen.”

  LOL…daarmee dat we “uitblinken” in ondernemingszin en “zoveel” mensen hier een eigen bedrijf willen beginnen, zeker? Ons systeem met zijn overdreven sociale zekerheid werkt zo verlammend voor de economie dat de meesten er enkel nog van dromen om ergens een vaste baan te vinden. Onze werkmensen -waaronder ik- zijn zo duur geworden dat ik niet langer kan concurreren met het werkvolk in andere landen. Ik ben informaticus en zie elk jaar meer en meer opdrachten naar het buitenland gaan omdat de informatici daar zo goedkoop zijn. Niet omdat ik zo’n waanzinnig loon krijg, maar omdat er zoveel lasten op mijn loon moeten betaald worden, tiens. En ik geef de bedrijven gelijk, in hun plaats zou ik hetzelfde doen. Ik zou graag met die programmeurs uit India kunnen concurreren, maar ik heb geen controle over die lasten die de bedrijven op mijn loon moeten betalen. Vertel mij anders eens wat ik moet zeggen tegen bedrijven die liever een goedkope kerel uit India laten programmeren ipv mij, goedwetende dat die kerel evengoed is opgeleid als mij en even professioneel en productief is? En nee, in het beschermen en verneuken van de economie adhv protectionisme en subsidies daar doe ik niet aan mee.

  Ik ben meer dan bereid om zelf ergens een ziekteverzekering, werkverzekering en pensioenspaarplan te gaan zoeken. Ik ga gerust op eigen benen staan en neem met plezier mijn eigen lot in handen. Ik krijg stenen kloten van die sociale parasieten die de boel hier verzieken met hun “ik wil dit gratis en dat gratis” en “ik heb daar recht op, geef het aan mij of ik blokeer heel het land en haal het bloed vanonder uw nagels”.

  Vakbonden vertegenwoordigen trouwens een minderheid. De meerderheid is vertegenwoordigd door de regering. Ik hou er een eenvoudig maar eerlijke democratisch principe op na “De meerderheid beslist”. Ik krijg dan ook steenpuisten van een minderheid die op een aggressieve manier -hoe noem je staken en wegen blokkeren anders?- de meerderheid iets in zijn strot wil rammen. Dat is niet eerlijk, dat is niet democratisch. Dat is een loopje nemen met de democratische regel van “de meerderheid beslist”.

  Ben je het niet eens met de beslissingen van die regering, dan kan je nog altijd een protestmars organiseren op zondagnamiddag, je volksvertegenwoordigers onder druk zetten door ze een brief te schrijven. Petities laten tekenen en van je laten horen. De economie en het imago van ons land schaden door de boel te saboteren is just not done.

  “Organisaties zoals vakbonden bestrijden al sinds hun bestaan uitlopers van een blind en onmenselijk kapitalisme.”

  Dat is gewoon negentiende eeuwse retoriek en hoort in geschiedenisboekjes thuis, niet in het debat van vandaag.

 • Matthias

  7 oktober 2005 at 1:08 pm

  @Stijn F: ik zou je gelijk geven maar maatschappelijke evoluties de laatste jaren stemmen mij vrij pessimistisch. Mensen hebben keuzes, maar daar komt weinig van in huis als de verdeeldheid blijft en men geen toegevingen kan/wil doen.

  Ik blijf bij mijn voorspelling. Desnoods genuanceerd door te stellen dat we in de toekomst geconfronteerd worden met een sterk afgeslankte sociale zekerheid aangevuld met een eigen (medische) verzekering, absolute minimumlonen, lage basispensioenen, etc.

  Een kenniseconomie heeft inderdaad nood aan al die verworvenheden om te kunnen bestaan. Maar er moet ook een economische basis zijn die zoiets gaande kan houden. En dan denk ik zo al zoetjes aan in de richting van een gedeeltelijke privatisering in de sociale sector.

 • “Sjoemelen met de begroting, opteren voor een Vlaamse sociale zekerheid of domweg staken: volgens mij is het alleen maar uitstel van executie.”

  Met twee van de drie ga ik akkoord, met de andere niet. Een Vlaamse sociale zekerheid geeft ons immers de hefbomen om in Vlaanderen de problematiek aan te pakken en eigen oplossingen uit te werken voor onze eigen problemen. In Wallonië heerst nog te veel een andere mentaliteit. De mentaliteit van clientilisme, met alle gevolgen vandien. Een mentaliteit van overheidstewerkstelling (vergelijk de cijfers maar eens). In Wallonië beschouwt men controle van werklozen als een regelrechte schending van hun vrijheden. Het is vooral de PS die verregaande hervormingen tegenhoudt, hun Vlaamse partner heeft op dat vlak meer begrepen waar we naartoe moeten. Ik moet wel toegeven dat nu ook de PS meer en meer beseft dat er iets moet gedaan worden en dat ABVV en FGTB allesbehalve gevolgd mogen worden, doch men wil daar nog altijd niet ver genoeg gaan. Het wordt tijd dat we zelf kunnen beslissen waar we naartoe willen en niet meegesleurd worden in het moeras.

  “Ik hou er een eenvoudig maar eerlijke democratisch principe op na “De meerderheid beslist”.”

  Dit vind ik een gevaarlijke stelling. Dit is uiteraard de basis van ons systeem, doch je kan niet toelaten dat de rechten van minderheden geschonden worden. Iets dat voor een kleine meerderheid een marginaal klein voordeel oplevert, maar voor een minderheid een ontzettend groot nadeel, mag je imho niet doorvoeren. Echte armoede is bij ons in de minderheid, maar gelukkig laten we hen niet stikken.

 • Fly in my ointment at Netsensei

Commentaar is gesloten