Netsensei

Much Ado About Nothing

RSS woes!

Doorgaans ben ik nogal lyrisch over RSS. Ik heb daar zelfs in het verleden reeds een en ander over geschreven. Tegenwoordig kom ik er zelfs niet toe om elke avond de massa blogs en de hoeveelheid informatie die dagelijks geproduceerd wordt, te doorploegen. Ik heb al geprobeerd om een strenge selectie door te voeren in een opdeling “wekelijks te lezen” en “dagelijks te lezen”. Maar zelfs dat bracht niet bepaald soelaas. Het werkt zelfs afschrikwekkend om elke avond weer mijn Thunderbird te openen. Het grote probleem is het onderscheid maken tussen wat interessant is en wat niet. Zelfs op de meest interessante blogs wordt er materiaal gepost dat lang niet zo interessant of relevant is. Ik zal dus op zoek moeten gaan naar een systeem van automatische filtering dat op basis van een aantal keywords mij dagelijks een digest levert van het meest interessante materiaal. Iemand suggesties? Laatmaarkomen!