13/14

Het jaareinde is altijd een tijd van zelfreflectie, terug kijken en vooruit blikken. We zijn een jaartje ouder en wijzer. Of we hopen althans dat we het zijn. Wat bracht 2013 en wat verhoop ik voor 2014? 2013 begon professioneel alvast not quite as expected. Een jaar geleden moest ik op zoek naar een nieuwe [… Continue reading this entry »]