Amazone

Op mijn bureau ligt een wereldkaart. Zoals heel wat mensen heb ik die gekregen toen ik een schop groot was en doet het sinds jaar en dag dienst als onderlegger. Mijn wereldkaart dateert van 1989: de Sovjet Unie, Joegoslavië en Tsjechoslovakije bestaan nog, Congo heet Zaïre en door Duitsland loopt nog altijd een ijzeren gordijn.

Maar daar wilde ik u niet over vertellen. Van tijd durf ik al eens op denkbeeldige reis gaan als ik al die landen op de kaart zie. Zwart Afrika ken ik ondertussen vrij goed, al was het maar omdat dat deel vlak onder mijn neus ligt. Minder ontdekt gebied is Zuid Amerika. En zo viel het mij net op dat er op mijn kaart maar weinig steden zijn getekend in Brazilië. Logisch want zij hebben een gigantisch regenwoud. Alleen… al jaren wordt er ons op de houtkap daar gewezen. Elke minuut verdwijnen er zoveel voetbalvelden bos, hameren NGO’s zoals Greenpeace ons in. Ik werd dus benieuwd naar wat er nu precies in die blinde vlek tussen Brasilia, Paramaribo en La Paz ligt.

Google Maps to the rescue!

Dit is Zuid-Amerika. De grote groene vlek is duidelijk het oerwoud waardoor de Amazone zich traag heen slingert op weg naar de oceaan. Kan niet missen. Bovendien ziet het er allemaal vrij ongerept uit. Natuurlijk weten we dat we ons vergissen…


Grotere kaart weergeven

Kijk. Dit is al iets dichterbij. Meer bepaald de rand van het woud. Wat valt er op? Juist. Een pak lichte vlekken die zich soms diep in het bos uitstrekken. Hm.


Grotere kaart weergeven

En als we nog wat verder gaan dan valt het écht goed op: de lichte vlekken zijn gewoon kaalslag. Geen sprietje groen blijft er nog over. Alles moet weg. Ik heb bewust dit stukje woud gekozen omdat je ook meteen ziet hoe ze het doen. Rechtsonder staan er een paar hectaren in brand. Een witte rookpluim vult het grootste deel van de foto. Bedenk dat de schaal: 1cm:5km is en je beseft meteen dat dit geen kleine brand is. Het bos moet er écht wel aan. Wie doet er dit? Boeren en corporaties met een steeds grotere honger naar cultiveerbaar land.


Grotere kaart weergeven

Wat verder en dieper in het woud treffen we opeens dit rare patroon aan. Een zeer vreemde kaalslag die zich ettelijke honderden vierkante kilometers door het bos uitstrekt. Ettelijke kavels landbouwgrond. Met daar tussen, mathematisch gepland, loten bos die niet ontgonnen werden. Of eigen bomengaarden (bananen, anyone?) die daar zijn geplant in de plaats van het oorspronkelijke woud.


Grotere kaart weergeven

En te midden de velden treffen we het stadje Ji Parana aan. Volgens Wikipedia wonen er 112.000 mensen en is het officieel een slordige 7000 km² groot. Ze hebben uiteraard hun eigen website. In het Portugees uiteraard. Uit de ‘history’ sectie blijkt dat er aan het begin van de 20ste eeuw enkel maar een schamele nederzetting met een aantal hutjes was waar een paar tientallen mensen woonden. Zoals dat gaat blijkt de nederzetting in een gebied vol natuurlijke rijkdom te zitten. In de jaren ’60 boomt het stadje onder impuls van de Braziliaanse overheid. In 1968 wonen er ca 4.500 inwoners. Vijf jaar later waren dat er meer dan 13.000. In the middle of nowhere, mind you! De boomende stad kreeg de naam Ji Parana pas in 1977 na administratieve hervormingen. De rest is zoals dat heet geschiedenis.


Grotere kaart weergeven

En kijk, als we nog verder gaan zien we de straten van Ji Parana! Alles planmatig aangelegd. Let vooral op de vele blauwe zwembaden. Een flink contrast tegenover de stoffige straten, vaak ongeasfalteerde straten van de stad.


Grotere kaart weergeven

Tjah… om maar te zeggen dat we goed bezig zijn…

2 replies

Commentaar is gesloten